Barn i krigsdrabbade och oroliga områden löper stor risk att bli rekryterade till stridande styrkor. De kan kidnappas och tvingas till att strida elle

Barn i krigsdrabbade och oroliga områden löper stor risk att bli rekryterade till stridande styrkor. De kan kidnappas och tvingas till att strida eller utföra andra sysslor och de kan även gå med själva för att de sympatiserar med sidan de väljer.

Antalet barnsoldater ökar

Det sägs att antalet barnsoldater ökar i världen och att på vissa ställen är upp till 40 % flickor. Det är inte alltid som flickorna ingår i de stridande linjerna. De används till många andra ändamål och ofta ses de inte ens som barnsoldater utan som fruar eller älskarinnor eller som tillgängliga för alla. De kan användas till hushållstjänster som matlagning, tvätt och liknande. Många av flickorna får barn under sin tid som barnsoldat.

Definitionen av barnsoldater

FNs definition av barnsoldater är följande:

-Barn under 18 år som används som krigare, kockar, vakter, budbärare, självmordsbombare, mänskliga sköldar, spioner eller för sexuella syften av en väpnad styrka eller grupp i en väpnad konflikt.

Detta innebär att mörkertalet på barnsoldater kan vara fruktansvärt högt och när olika organisationer går in för att befria barnsoldater är de flesta alltid pojkar även om organisationens hjäparbetare kan se att det finns flickor på området. Ofta förklaras detta bort med att flickorna inte är soldater utan fruar och flickvänner.

Generellt kan det sägas att pojkar befrias och flickor flyr. Flickor som flyr ifrån sina krigsherrar och tar sig tillbaka hem har förändrats och möts inte alltid med öppna armar. Familjen och folket i byn vet vad som hänt och att flickorna inte är oskulder längre. Det gör att de blir svårare att gifta bort och det finns föreställningar om att de är farliga, aggressiva och har förlorat sitt värde. Detta ger ett utanförskap och ett avståndstagande för en redan traumatiserad flicka.

Det behövs mer hjälp till kvinnliga barnsoldaters rehabilitering och det måste pratas mer om problemet.