Känner du dig nervös för att skola in ditt barn på förskolan ska du veta att du inte är ensam. Det är helt normalt att känna så. Genom att vara så väl förberedd som möjligt kan du göra det enklare både för dig och ditt barn.

Ett stort steg

Att börja förskolan är en stor milstolpe i ett barns liv. Helt plötsligt kan du som förälder inte längre finnas där 24 timmar om dygnet utan låta någon annan ta hand om ditt barn. Det är också ditt barns första steg till att bli en självständig individ. Innan ditt barn lämnas själv på förskolan ska ni tillsammans gå igenom en inskolning. De flesta förskolor tillämpar det som kallas för aktiv inskolning där du som förälder är med i 2-3 dagar. Du ansvarar för ditt eget barn och tar hand om det hela tiden.

Hur ska jag underlätta för mitt barn?

Det är viktigt att ditt barn känner sig så tryggt som möjligt när du skolar in det på förskolan. Om det har en snuttefilt som hen tycker om bör den tas med så barnet känner igen något hemifrån. Var beredd på att det kan vara svårt att få barnet att sova under sovstunden de första dagarna. De brukar vänja sig snabbt när de ser hur de andra barnen gör. Du som förälder bör även vara aktiv och delta i alla aktiviteter. Sjung med när det är sångstund, sitt med på lunchen och följ med på alla lekar. Sitt inte med mobilen utan se hela tiden var ditt barn gör. Var inte heller rädd för att fråga personalen på förskolan om det är något du tycker känns oklart eller undrar över. Även du ska kunna känna dig helt trygg med att lämna ditt barn här flera timmar om dagen.