Idag är internationella kärleksförhållanden väldigt vanligt, och även om det finns mängder med fantastiska och spännande delar i ett sådant förhållande, finns även delar som är svårare och inte alltid helt lätta att lösa. Föds barn in i relationen är kommunikation oerhört viktigt, både mellan föräldrarna och tillsammans med barnet.

Samtala om värderingar

Kommer du och din partner från olika kulturer, och längtar efter barn, finns det några viktiga saker att gå igenom och tänka på redan nu, innan ni blivit gravida. Väntar ni redan barn är det hög tid att ställa er vissa frågor. Om era kulturer skiljer sig mycket åt behöver ni ta reda på varandras ståndpunkter och värderingar när det kommer till föräldraskap. Tar du för givet att ni delar på ansvaret och att bajsblöjor självklart byts av er båda, men din partner kommer från en kultur där kvinnan tar största ansvaret medan mannen fokuserar på jobb och ekonomi, kan det bli bekymmer om ni inte rett ut de här frågorna innan barnet kommer. Förklara vad ni förväntar er av varandra som mamma och pappa men också vad ni förväntar er av er själva i föräldrarollen. Var skiljer sig era värderingar åt, och vad kan ni göra för att kompromissa och komma närmare varandra? Diskutera gärna också olika scenarier, till exempel hur ni löser stressiga situationer och hur ni kan hjälpa varandra när ork och energi tryter.

Hjälp ert barn med sina känslor

Som föräldrar till ett barn med två kulturer i blodet blir det också väldigt viktigt att ni bygger upp en öppen och kärleksfull relation och kommunikation med ert barn. Både du och din partner är hundra procent från era respektive kulturer, medan ert barn är en blandning. Med lite otur kan hen växa upp och ha svårt att känna tillhörighet någonstans, och det är här ert jobb som föräldrar blir extra viktigt. Prata om det positiva, om möjligheter och öppna sinnen, och hur många andra som har precis samma erfarenhet och känslor. Att vara av två kulturer kan vara det härligaste som finns!