Att bli bortgift redan som barn är något som förekommer i stora delar av världen och det är vanligast i Sydasien och söder om Sahara i Afrika. I Mella

Att bli bortgift redan som barn är något som förekommer i stora delar av världen och det är vanligast i Sydasien och söder om Sahara i Afrika. I Mellanöstern förekommer en del och även i Östeuropa förekommer det att flickor mellan 16 till 18 år gifter sig. Det är inte enbart flickor som gifts bort som minderåriga, det kan även hända pojkar men det är inte lika förekommande.

Varför sker barnäktenskap?

Ofta har det med religion och tradition att göra men även synen på kvinnor och flickor. Det förekommer oftare i fattiga länder och i samband med krig och oroligheter kan en ökning av barnäktenskap ses. Anledningen till att det sker en ökning av barnäktenskap när det är krig kan vara att familjen tror att dottern ska vara tryggare med en man som kan försvara henne och i vissa fall kan det säkert vara det, om hon blir bortgift med rätt person. I annat fall möter hon oftast sexuella övergrepp, våld och isolering.

Familjer kan ha svårt att försörja alla barn och då är det billigare att gifta bort flickorna eller till och med luras att få en viss summa pengar för dem i samband med äktenskapet. Dessa flickor löper risk för att bli sålda till sexindustrin.

Andra anledningar till bortgifte är traditioner och sedvänjor. Det kan handla om att flickan inte ska hinna med att ha sex innan hon gifter sig, eller att hon inte ska ha möjlighet att bli gravid innan hon är gift. I vissa kulturer är det tabu och illa ansett och vanhedrar flickans familj.

Att gifta sig som ung tonåring och bli gravid är en ökad hälsorisk för både tonåring och hennes baby. Komplikationer är vanligare och det finns oftast ingen mödra- eller barnavård att tillgå, ej heller kompetenta barnmorskor och läkare om något skulle gå fel under graviditet eller förlossning.

Hur kan man förhindra barnäktenskap?

Positiva nyheter är att barnäktenskap har minskat de senaste tio åren från globalt sett var fjärde flicka till var femte. En minskning från 25 % till 20 %. 25 miljoner barnäktenskap stoppades alltså under samma tidsperiod. UNICEF tror att 12 miljoner flickor gifts bort varje år och de har förhoppningen om att utrota barnäktenskap och tvångsgifte helt och hållet senast 2030.

Ett sätt att minska antalet barnäktenskap är att höja flickors status, satsa på utbildning och skola och se till att flickorna har andra alternativ än att gå med på giftermålet. Generellt sett är flickor som fortfarande går i skolan inte lika lätta att gifta bort och de får utbildning och verktyg för ett bättre liv.