Barn far illa i hela världen. Orsakerna är många men krig, svält, naturkatastrofer, torka och fattigdom är de orsaker som är värst. Även barn i rika l

Barn far illa i hela världen. Orsakerna är många men krig, svält, naturkatastrofer, torka och fattigdom är de orsaker som är värst. Även barn i rika länder far illa men på andra sätt. Där är det ofta våld och missbruk som gör barn utsatta på olika sätt, men det finns ett bättre skyddsnät för att hjälpa barnet där än vad det till exempel finns i Sydasien eller Afrika.

  • En siffra på 3,1 miljoner barn, vilket motsvarar en tredjedel av Sveriges befolkning, dör av undernäring varje år i världen.
  • Det dör sex barn under fem år varje minut eller 8219 barn per dag.
  • 100 miljoner barn i U-länder är undernärda och får inte tillräckligt mycket mat eller rent vatten.
  • En av 4, eller hela 25 % av världens alla barn lider av kronisk undernäring.
  • 66 miljoner barn går hungriga till skolan varje dag.
  • 159 miljoner barn är kortväxta som en följd av undernäring eller för dålig kost.
  • Hälften av alla barn under 5 år som dör avlider på grund av för lite mat.
  • 1 miljon barn per år överlever inte sin första levnadsdag.
  • 20 miljoner barn per år väger för lite redan när de föds.

Siffrorna är svåra att greppa, eller hur?