För dem som lever i Sverige är det en rättighet som alla tar för givet att gå i skolan, men så ser det inte ut på alla håll i världen. Många barn får

För dem som lever i Sverige är det en rättighet som alla tar för givet att gå i skolan, men så ser det inte ut på alla håll i världen. Många barn får en gravt bristande skolgång eller ingen alls och därför oftast dömda i ett liv i fattigdom. Många barn utnyttjas och misshandlas, och tvingas arbeta långa dagar med tunga och farliga arbeten.

FNn barnkonvetion

FNs barnkonvention kan du i korthet läsa här och i den står det bland annat att barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden, att ett barn är en person under 18 år, att alla har lika värden och inte får diskrimineras och att barnets bästa alltid ska gå först. Varje barn har rätt till att leva och utvecklas och barn får inte transporteras och hållas kvar utlandet mot dess vilja. Barn som förlorat sin familjesituation har rätt till att få alternativ omvårdnad.

Alla barn ska ha rätt till sjukvård och även ha rätt till gratis grundskoleutbidning.

Det finns mer och om det sammanfattas betyder det att alla barn har rätt till en trygg miljö, att ingen får utnyttja barnet sexuellt eller på annat sätt skapa obehag.