Barn i Sverige har fantastiska möjligheter att bli vad de vill, att kunna studera och utbilda sig och att få göra det som barn gör bäst, nämligen vara

Barn i Sverige har fantastiska möjligheter att bli vad de vill, att kunna studera och utbilda sig och att få göra det som barn gör bäst, nämligen vara just barn. Alla världens barn är inte lika lyckligt lottade och många av dem vill inget hellre än att få gå i skolan och lära sig läsa och skriva. Fattigdom och sjukdomar tvingar många familjer att låta barnen hjälpa till med försörjningen på olika sätt, och många barn är föräldralösa och tvingas försörja sig själva och sina syskon.

Vad är barnarbete?

Enligt UNICEF och ILO ska följande uppfyllas för att det ska klassas som barnarbete:

  • Arbete som hindrar barn att gå i skola.
  • Allt arbete som görs av barn mellan åldrarna 5 -11.
  • Allt arbete som är skadligt för barnens säkerhet, hälsa och psykiska utveckling.
  • Mer än 14 timmars betalt arbete i veckan för barn i åldrarna 12 -14 år.
  • Mer än 28 timmars hushållsarbete (betalt eller obetalt) för barn i åldrarna 12 -15 år.

Att hjälpa till med hushållet eller det dagliga arbetet på familjens gård klassas inte som barnarbete så länge barnet inte hindras från att gå i skolan eller ha lite fri tid att leka. Barnet ska inte heller utsättas för farliga miljöer som vissa lantbruksmaskiner, gifter och liknande. Det betyder att man lugnt kan sätta sitt barn på att plocka undan efter middagen, dammsuga huset eller mata hönsen. Att låta sin 12-åring kontrollera gödselbrunnarna är däremot inte lika bra.

Hur många barnarbetare finns det i världen?

Det finns ett stort mörkertal, så exakta siffror är omöjligt att säga. En del länder vill inte se eller ta tag i problemen och därför förs ingen statistik över ämnet. Det gör att man heller inte vet hur många barn som osynligt arbetar på gatorna, hemma hos folk eller på andra arbetsplatser. Enligt ILO finns det cirka 168 miljoner barnarbetare i världen och enligt UNICEF finns det cirka 150 miljoner. Ungefär 13 % av världens barn klassas som barnarbetare men det är olika fördelat över kontinenterna. I Afrika, söder om Sahara, är 28 % av alla barn i åldrarna 5 – 14 år satta i arbete, Sydasien ligger på 12 %. Detta med barnarbete förekommer faktiskt även i rika länder,s å det är inte enbart världens fattigaste länder som har detta problem även om det inte syns i de rika länderna på samma sätt.

Varför välja barn?

För en girig eller penningpressad företagare ligger det enbart pengar i potten. Ett barn är lättare att hantera och skrämma till lydnad. Barnet kräver inte löneförhöjning och får betydligt mindre lön än en vuxen. Barnet är mindre, kommer in på ställen en vuxen inte kan som till exempel trånga passager i gruvor, ventilationssystem och liknande, samt har mindre händer som kan passa bra till pilligt arbete eller exempelvis vävning. Det går även att tvinga ner de vuxnas löner genom att anställa barn. De vuxna måste gå med på en lägre lön för att inte bli ersatta av ett barn som knappt får någon lön alls.

Hjälp världens alla barn genom att undvika produkter tillverkade under fruktansvärda villkor.