Redan innan barnet börjar skolan, eller i förskoleklass, kan man lära det väldigt mycket som det kommer att ha nytta av i framtiden. Ett barn med myck

Redan innan barnet börjar skolan, eller i förskoleklass, kan man lära det väldigt mycket som det kommer att ha nytta av i framtiden. Ett barn med mycket kunskaper kommer ha lättare att tillgodogöra sig information i skolan och bli mer allmänbildad. Kunskap är aldrig fel.

Använd naturen

Det viktigaste man kan lära sitt barn är ödmjukhet och respekt för livet. Det är inget som kommer gratis, utan det är upp till föräldern att visa hur det fungerar. Det fungerar riktigt bra att börja redan när barnet är väldigt litet. Att börja med att “rädda sniglar” från att trampas ihjäl kan vara starten på respekt för djur och natur. Genom att använda naturen kommer mycket på köpet. Frisk luft bland annat. Att lära sig känna igen och skilja på olika djur och olika växter är också något ganska enkelt man kan lägga lite tid på tillsammans med sitt barn. Skilja på de vanligaste trädslagen som gran, björk, tall och kanske ek är heller inte dumt. All kunskap är bra kunskap. Här kan man också börja med räkning, som att räkna träd och annat man hittar i naturen och börja nöta enkel räkning från ett upp till tio. Det är baskunskaper som barnet har stor nytta av att kunna när det är dags att börja skolan.

Bokstäver och namn

Alla är inte bekväma med att börja lära barnet läsa eller jobba med bokstäver, men att öva på att skriva namnet kan man alltid göra. Här är det ett symboltänkande, och till en början ser oftast inte barnet bokstäver som just bokstäver i ett alfabet, utan bokstäverna blir symboler, eller tecken helt enkelt. Att då känna igen de tecken som utgör barnets namn kan vara lite roligt. Det kanske till och med går att leta efter just de bokstäverna i en text, titel eller rubrik för att se om barnet känner igen dem.

Balans och koordination

En annan sak är att öva koordination och rörelser. Detta kan man göra väldigt enkelt i skogen det med, genom att klättra på träd och stenar, hoppa över grenar och tuvor och kanske stå på ett ben. En bra balans ger många fysiska fördelar senare i livet i form av minskad felbelastning samtidigt som man gör något roligt tillsammans. Att få in bra rutiner för motion och att vara aktiv är viktigt i en värld där vi blir allt mer stillasittande.