För att råda bot på ofrivillig barnlöshet kan det finnas hjälp att få men vilken hjälp beror på orsaken till barnlösheten. Ibland kan det behövas fler

För att råda bot på ofrivillig barnlöshet kan det finnas hjälp att få men vilken hjälp beror på orsaken till barnlösheten. Ibland kan det behövas flera olika behandlingar för att få till en graviditet. Det första som tittas på efter en utredning, om inga klara problem upptäcks, är livsstilsförändringar. Detta kan vara att gå upp eller ner i vikt, sluta röka och dricka alkohol och ha en bra och allsidig kost för att förbättra utgångsläget.

Behandlingar

  • Stimulerad ägglossning kan ibland behövas om själva ägglossningen är oregelbunden. Det vanligaste är hormontabletter eller hormonsprutor för att få äggen att mogna och lossna ordentligt.
  • Insemination används om de egna spermierna simmar dåligt eller om det gäller en spermiedonation. Spermierna förs in via en plastslang direkt i livmodern och behöver inte simma så långt och kommer till rätt ställe direkt. För att det ska lyckas måste inseminationen ske direkt före eller under en ägglossning.
  • IVF kallas även provrörsbefruktning, här tas ett ägg ut direkt ur äggstocken och befruktas i laboratorie. Lyckas befruktningen sätts det lilla embryot in i livmodern efter ett par dagar. För att detta ska lyckas krävs det fungerande ägg och spermier, men även en fullt fungerande livmoder.
  • Operation kan också vara ett alternativ, men det kräver särskilda kriterier för att få det. Det kan vara om man har endometrios, sammanväxningar kring äggledarna, vätskefyllda äggledare eller har polyper eller muskelknutor i livmodern. Oftast handlar det om en titthålsoperation för att ingreppet ska bli så litet som det bara går.
  • I Sverige går det inte att få donerade ägg, men i vissa andra länder kan det gå. Då utförs behandlingen via IVF.

Det är viktigt att vara medveten om att en behandling inte är 100 % säker. Det är inte någon garanti att det går hela vägen och blir en fullgången graviditet. Man har bara ett visst antal försök på sig dessutom via den allmänna sjukvården, och vill man försöka mer får man kontakta privata kliniker och bekosta det på egen hand.