Är du i behov av att barnsäkra hemmet, men vet inte riktigt var du ska börja? När de små börjar ta sig fram på egen hand är det mycket som måste säkras för att hemmet ska vara tryggt. Har du barnsäkrat din bostad förut vet du med största sannolikhet vad som krävs för att skapa en säker miljö, men för förstagångsföräldern kan det vara betydligt svårare. Vad är viktigast? Behöver man använda alla skydd som finns och behöver man verkligen barnsäkra?

Att barnsäkra ditt hem är viktigt av flera orsaker. När du barnsäkrar är det inte bara en aspekt som du tar hänsyn till, t.ex. att barnet kan bränna sig på spisen. Här ska du hjälpa ditt barn att vara skyddat från alla möjliga ting. Genom vår checklista blir det lättare att ha koll på barnsäkerhet och skapa ett hem som är en trygg plats.

Checklista för barnsäkerhet

Det som är ett säkert hem för en vuxen är inte per automatik ett säkert hem för ett barn. Här nedan följer därför några säkerhetstips du kan använda i köket och när det kommer till el.

Kök – I köket måste du se till att ugnsluckan har en bra spärr. Satsa även på ett ugnsskydd om det behövs och förvara vassa föremål i skåp högt upp eller i lådor som du kan låsa med barnspärr. Alla eventuella diskmedel och kemikalier som du har i köket måste även dessa placeras högt upp på ett säkert sätt. Att investera i ett låsbart skåp kan vara till fördel.

Elsäkerhet – Sätt skydd i alla kontakter och dosor och undvik att ha sladdar hängande på en låg höjd. Lampor kan lätt bli väldigt varma, så se till att ditt barn inte kan komma åt eller ta tag i glödlampor. Försäkra dig även om att du har en jordfelsbrytare som fungerar. En jordfelsbrytare ska alltid vara installerad av en fackman.